HUR VILL DU BETALA?

MÅNADSVIS

Betala ditt medlemskap enkelt via autogiro varje månad. Efter avtalad period löper ditt medlemskap på månadsvis tills du väljer att avsluta det.

HELA PERIODEN

Betala hela din medlemsperiod i förskott. Efter perioden avslutas ditt medlemskap och du behöver själv förnya det till dagsaktuell pris.

 

BETALA MÅNADSVIS

ÅRSKORT
349 kr/mån

12 månaders minimiperiod som efter avtalstiden fortlöper månadsvis till dess att medlemskapet sägs upp. Uppsägningstiden är två månader plus kvarvarande dagar innevarande månad. Årlig kortavgift 70 kr. 

UTAN BINDNINGSTID
399 kr/mån

Ingen avtalstid. Medlemskapet löpet månadsvis till dess att medlemskapet sägs upp. Uppsägningstiden är två månader plus kvarvarande dagar innevarande månad. Årlig kortavgift 70 kr. 

 

FÖRBETALDA PERIODKORT

ÅRSKORT
4 190 kr
HALVÅRSKORT
2 790 kr
KVARTALSKORT
1 590 kr
MÅNADSKORT
595 kr